Beynex
Bilim
Blog
İletişim

Gizlilik Şartları

Son Güncelleme: 14 Aralık 2020

Gizliliğinize saygı duyuyoruz. Bu politika Beynex uygulamasındaki, satın alma ve Beynex yazılımı ve uygulamalar paketi ve gelecek herhangi bir yazılım, ürün veya uygulamaların çevrimiçi kullanımı dahil olmak üzere hizmetlerimiz için kabul edilen gizlilik uygulamalarını açıklıyor ("Uygulamalar" "Ürün" ve "Ürünler" sırasıyla ya da topluca: "Hizmetler"). Kişisel bilgilerinizi ve haklarınızı gizlilik uygulamalarına bağlı olarak nasıl toplayıp kullandığımızı tarif eder.

Toplayabileceğimiz kişisel bilgiler:

Kişisel kimlik bilgileriniz, tercihleriniz ve belli konular hakkında nasıl hissettiğinizi sadece siz bu bilgileri bize rızanızla verdiğiniz takdirde toplarız. Ürünler veya Hizmetlere kaydolduğunuzda, kullandığınızda, abone olduğunuzda ya da satın aldığınızda sizden doğum yılınız, eğitim durumunuz, e-posta adresiniz, ödeme bilgileriniz ve diğer başka bilgilerinizi talep edebiliriz. Kaydolarak, Ürünleri kullanarak veya satın alarak, abone olarak 18 yaşında ya da daha büyük olduğunuzu veya yasal vasinizin rızasını aldığınızı temsil ve garanti edersiniz. Hizmetlere abone olduğunuzda, bir Ürünü satın aldığınızda, içerik paylaştığınızda, size sunulan içeriği oyladığınızda, çevrimiçi bir değerlendirme testi aldığınızda, antrenmanı tamamladığınızda, bir görev/oyunu oynadığınızda, veya Uygulamalardaki mevcut diğer özelliklerle oynadığınızda sizden kredi kartı bilgisiyle birlikte dil, bilgisayar deneyimi, sağlak ya da solak olma durumunuzu, renk körü olup olmadığınızı, ve gündelik hayatınıza dair başka sorular (örneğin: meslek, uyku saatleri, vb.) gibi ek bilgiler talep edebiliriz. Bu bilgileri vermek yine sizin rızanıza bağlıdır.

Performansınız ve ilerlemenizi izlerken ve sizinle iletişime geçtiğimizde, örneğin, eğer müşteri desteği birimimize bir soru gönderirseniz, daha fazla kişisel kimlik bilgisi toplanabilir. Aynı şekilde, belli tercihleriniz, düşünceleriniz ve duygularınızı belirtebilirsiniz ve bunlar sizin tercihlerinizi anlamak ve size ek hizmetler, kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunmak, kabiliyet, ek hizmetler ve özellikler aramak için kullanılabilirler.

Log dosyalarının kullanılması ya da diğer yollarla otomatik olarak bilgi toplayabiliriz. Eğer Hizmetlere kaydolursanız o zaman derlenen bilgiler kısmi kişisel kimlik bilgileri olurlar. Eğer kayıtlı bir kullanıcı değilseniz, bu politikada, Web sitelerimizde veya Uygulama'da özellikle belirtildiği haller haricinde, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgileri kasten kullanmayız.

Kişisel bilgilerinizle ne yaparız?

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için kullanabiliriz:

 • Size, Ürünler ve Hizmetler tedarik etmek ve bunları kullanmanız ve onlar için ödeme yapmanızı sağlamak için;

 • Size, yaptığınız testlerin sonuçları ve sağladığınız kişisel detayları baz alınarak oluşturulan bilişsel bir ölçme ve değerlendirme sağlamak için. Antrenman yapmak ya da oynamak için görevleri ve oyunları oynamayı seçme olanağı sağlamak için;

 • Hizmetlerle olan deneyiminizi geliştirmek ve özelleştirmek için;

 • Ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini mümkün kılmak için;

 • Kullanıcıların bilişsel kalıpları hakkında daha fazla öğrenmek ve onları anlamak için;

 • Kullanıcıların duygu ve düşünce kalıpları hakkında daha fazla öğrenmek ve onları daha iyi anlamak için;

 • Size destek, yardım ve güncellemeler sağlamak için;

 • Sorular ve şikayetlerle ilgilenmek ve ücretleri toplamak için;

 • Öncesinde rızanıza tabi olmak kaydıyla; size, güncellemeler ve bildirimler göndermek, Hizmetlerle ilgili bilgi sağlamak ve daha başka pazarlama ve reklam malzemeleri sağlamak için. İstediğiniz zaman, müşteri hizmetlerimizle iletişime geçerek, e-posta listemizden çıkmayı seçebilirsiniz. Her şekilde, sizin açık rızanız olmadan kişisel kimlik bilgilerinizi hiç bir reklamcıyla paylaşmayız;

 • Sizinle bizim aramızdaki, sizinle Uygulamalardaki diğer kullanıcılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için;

 • Kullanıcı Sözleşmesi ve/veya Gizlilik Politikasını güçlendirmek için;

 • Gerekli bulduğumuz zaman sizinle iletişime geçmek için;

 • Tüm uygulanabilir kanunlara uymak ve emniyet teşkilatına gerektiği gibi yardım etmek için;

 • Ücretleri ve borçları tahsil etmek, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, ihlaller, kimlik hırsızlıklarını ve başka türlü Hizmetlerin kötüye kullanımını önlemek için;

 • Uyuşmazlık veya sizle bizim aramızdaki veya sizle diğer kullanıcılar veya üçüncü şahıslar arasındaki Hizmetlere bağlı ya da onlarla ilgili yasal süreçler durumunda harekete geçmek için;

 • Bu politikada veya Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen başka bir amaç için;

 • Size yeni uygulamalar ve özellikler tavsiye etmek ve/veya daha fazla Hizmetler sunmak için.

Toplayabileceğimiz Ek Kişisel Bilgiler

Siz Ürünleri ve Hizmetleri çevrimiçi kullanırken, yazılım Uygulamardaki mevcut özellikleri baz alarak veri, tavsiyeler ve başka sonuçlar üretmek için, sizin girdiğiniz ve paylaştığınız verileri işler. Yazılım ayrıca sizin bilişsel sonuçlarınızı ve ölçümlerinizi oluşturabilir ve oyunlar/görevler oynamanıza olanak sağlar. Diğer oyuncularınkilerle birlikte sizin sonuçlarınızı istatiksel ve analitik amaçlar için kullanabiliriz. Beynex, kullanıcı adı ve parolanızı, aldığınız herhangi bir ölçme, oyun, görev ve antrenman oturumuyla birlikte otomatik olarak kaydetmek için kullanır. Kişisel bilgileriniz bizim tarafımızda bu politikaya uygun bir şekilde saklanır.

Diğer oyuncularınkilerle birlikte sizin sonuçlarınızı, diğer oyunculara ilgili içerik aramak ve sunmak, ve Uygulamaların özelliklerini işletmek için kullanabiliriz. Örneğin, sizin sonuçlarınızı diğer kullanıcıların neleri ilginç ve ilgili bulacağını istatistiksel olarak anlamak için, ve tavsiyelerimizi ve sizin kadar diğer kullanıcıların da menfaati için eşleşen algoritmaları geliştirmek için kullanabiliriz. Eğer bize başkalarının kişisel bilgilerini sağlarsanız, ya da başkaları bize sizin bilgilerinizi verirse, o bilgileri sadece bize veriliş amacı için kullanırız (örneğin, hesabına yeni bir bağlantı eklediğinizde ya da yeni bir kullanıcı davet ettiğinizde, elde edilen bilgiyi bu kişiyle eposta ya da başka bir iletişim aracı yoluyla iletişim kurmak için kullanırız).

Başkalarıyla paylaştığımız bilgiler

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlardan herhangi birinde veya sizin açık rızanıza bağlı olarak başkalarıyla paylaşabiliriz:

 • Hizmetleri kullandığınızda. Bu durumlarda bilgilerinizi sadece Servisleri kullanımınızı kolaylaştırmak için gerekli ölçüde paylaşırız (örneğin, içerik paylaştığınızda, içerik aradığınızda)

 • Çevrimiçi bir bilişsel değerlendirme testi, eğitim seansı, oyun/görev oynamak ya da başka bir şekilde bir değerlendirmeyi gerçekleştirdiğinizde. Bu durumlarda, eğer test üçüncü şahıs tarafından sipariş edildiyse ya da üçüncü şahısla işbirliği içinde gerçekleştirildiyse, kişisel detaylarınızı ve bizim sizin için olan performans değerlendirmemizi üçüncü bir partiyle paylaşabiliriz (örneğin size ürünü tavsiye etmiş olan veya sizin kullanım sonuçlarınızı takip eden doktorunuz veya danışmanınız).

 • Eğer Şartlar ve Koşulları ihlal ettiğinize, veya Hizmetlerden herhangi birini kullanmak için haklarınızı kötüye kullandığınıza, veya uygulanabilir kanunları, kuralları veya düzenlemeleri çiğnediğinize inandığımız herhangi bir eylem ya da ihmal gerçekleştirdiğinize makul bir şekilde kanaat getirsek;

 • Eğer bilgileriniz paylaşmamız ya da açmamız kamu otoritesine sahip birimlerce bizden talep edilirse;

 • Herhangi bir uyuşmazlık halinde, veya sizle bizim aramızda ya da sizle diğer kullanıcılar ya da üçüncü şahıslar arasındaki Hizmetlere bağlı ya da onlarla ilgili yasal süreçlerde;

 • Bilgi paylaşımının muhtemel fiziksel zararı veya maddi hasarı engellemek için gerekli olduğuna makul bir şekilde kanaat getirdiğimiz herhangi bir durumda;

 • Hizmetler operasyonunu farklı bir çerçevede veya başka bir yasal yapı yolu veya birimiyle düzenlersek, veya başka bir kuruluş tarafından alınırsak veya onunla birleşirsek, o kuruluşların da bu politikanın hükümlerine bağlı kalmayı kabul etmeleri halinde, ilgili değişiklikler göz önüne alındığında;

 • Bizimle ilişkili veya bize bağlı şirket ve organizasyonlarla da, örneğin, iştirakler, kardeş şirketler ve ana şirketler, bilgileri kullanımları bu politikayla açıkça uyuşması hükmüyle, kişisel kimlik bilgileriniz paylaşabiliriz.

 • Bir İştirak, Ortak veya Dağıtımcı tarafından Beynex uygulamasından talep edilmesi halinde, eğer bu işlemi tamamlamak ve/veya kullanıcıya hizmet sağlamak için gerekliyse Beynex, talep eden şahıslarla kişisel bilgileri paylaşabilir.

Log dosyaları ve toplanmış bilgiler

Uygulamaları kullandığınızda, Hizmetlere abone olduğunuzda veya bir Ürün satın aldığınızda, otomatik olarak daha fazla bilgiyi toplar ve onu web sunucusu log dosyalarında depolarız. Örneğin, IP adresinizi ve bağlantı detaylarınızı, Uygulamaları kullanma sıklığınızı ve aralığınızı, oturum sürelerinizi, ziyaret ettiğiniz uygulamaları, okuduğunuz bilgileri, görüntülediğiniz ya da tıkladığınız reklamları, ve Websitelerine/Uygulama'ya giriş yapmak için kullandığınız bilgisayar sisteminin coğrafi lokasyonunu kaydedebiliriz.

Anonim, istatistiksel veya toplanan bilgileri, Hizmetleri doğru bir şekilde çalıştırmak ve yönetmek, Hizmetlerin kalitesini artırmak, deneyiminizi zenginleştirmek ve Hizmetleri özelleştirmek, yeni hizmetler yaratmak, mevcut içerik ya da hizmetleri değiştirmek ya da iptal etmek ve diğer dahili, fonksiyonel ve istatistiksel amaçları kolaylaştırmak için kullanabiliriz.

Kişisel hesaba erişim

İsteğiniz zaman kişisel hesabınıza erişebilir ve onu düzenleyebilir, veya kişisel bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Şayet, fatura veya teslimat gibi bilgilerin doğru, tam veya güncellenmiş olmadıklarını fark ederseniz, o zaman bunu düzeltmek için gerekli tüm değişiklikleri yapmanız gerekir. Yanlış, hatalı veya tarihi geçmiş bilgiler vermenizin, kayıt olmanızı engelleyeceğini ve Uygulamalardaki Hizmetleri edinebilme kabiliyetini ve sizinle iletişim kurmayı zorlaştıracağını aklınızda bulundurun.

Veri saklama

Herhangi bir zamanda, uygulanabilir kanunları, düzenlemeleri, yasal süreçleri veya hükümet isteğini karşılamak için her türlü bilgiyi saklayabilir ve ifşa edebiliriz.

Bilgi güvenliği

Kişisel bilgilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Beynex Uygulamasını kullanırken gönderdiğiniz ve aldığınız tüm veriler, güvenli yuva katmanı teknolojisi (SSL) kullanılarak şifrelenir. Sunucularımızda depolanan bilgilerinizi güvende tutmak için bilgi-güvenlik sistemleri ve prosedürleri tatbik ederiz. Bu sistemler ve prosedürler güvenlik ihlalleri riskini azaltır ancak mutlak güvenlik sağlamazlar. Bu yüzden hizmetlerimizin burada saklanan bilgilere yetkisiz erişime ve diğer bilgi güvenliği risklerine karşı bağışıklığı olduğunu garanti edemeyiz.

Çerezler

Uygulamalarda çerezler kullanabiliriz. Çerezler, bizim sunucularımız tarafından sizin cihazınıza gönderilen ve sonra siz, bizim sunucularımıza her eriştiğinizde cihazınız tarafından geri gönderilen bilgi paketleridir. Kayıtlı kullanıcı olsanız da olmasanız da cihazınıza çerezler gönderebiliriz.

Çerezleri çeşitli amaçlar için kullanabiliriz, örneğin; sizi, her giriş yaptığınızda kullanıcı adınızı ve şifrenizi tekrar girme zahmetinden kurtarma, Hizmetlerin kullanımını kolaylaştırma, Hizmetlerin kullanımına bağlı olarak istatiksel bilgi toplama, bilgi doğrulama, Hizmetleri kişisel tercihlerinize göre özelleştirme, bilgi güvenliği amaçları için.

Bazı çerezlerin süresi, oturumunuz bitip siz uygulamadan çıktıktan sonra biter. Diğer bazı çerezler cihazınızın sabit sürücüsüne kaydedilir. Çerezleri etkisizleştirmek Hizmetleri veya oradaki bazı özellikleri kullanmanızı zorlaştırabileceği ve hatta engelleyebileceği aklınızda bulunsun.

Çerezlerde depoladığımız hiçbir bilgiyi, siz Sitedeyken veya Uygulamadayken girdiğiniz hiçbir kimlik bilgisine bağlamayız.

Bu Gizlilik Politikası ile İlgili Değişiklikler

Eğer gizlilik politikamızı değiştirmeye karar verirsek, bu değişiklikleri bu gizlilik bildirimi, ana sayfa ve uygun bulduğumuz diğer yerlere yükleriz, böylece hangi bilgileri topladığımızdan, onları hangi şartlar altında nasıl kullandığımızdan, ve eğer olursa, nasıl ifşa ettiğimizden haberdar olursunuz.

Bu gizlilik bildirimi üzerinde istediğimiz zaman değişiklik hakkımız saklıdır, bu yüzden lütfen düzenli olarak kontrol ediniz. Eğer bu politika içinde içerik değişimi yaparsak sizi, burada, e-posta yoluyla ya da ana sayfamızda bir bildirim yoluyla bilgilendiririz.

Şimdi beyninizin derinliklerini keşfetmeye başlayın.

EnglishTürkçe
Beynex
Ekibimiz
BilimBeynexLab
İş
Basın
İş Ortaklarımız
Kariyer
Sosyal
Yardımİletişim
Topluluk
Blog
Hukuksal
Gizlilik Şartları
Kullanıcı Sözleşmesi