Beynex
Bilim
Blog
İletişim

Alzheimer'ın Sebepleri Nelerdir?

Yazıyı tanımlayan bir resim

Bilim insanları, Alzheimer hastalığına neyin neden olduğunu henüz tam olarak aydınlatamadı. Alzheimer’ın nedeni tam olarak saptanamasa da bir takım risk yaratabilecek olgular tanımlanabilmiştir.

Alzheimer hastalığı beyinde anormal protein yığılımı gerçekleşmesi sonucu beyin hücrelerinin ölmesiyle oluşur. Amiloid ve Tau proteinlerinin beyinde yığılması, hücre ölümüne sebep olur ve Alzheimer belirtileri ortaya çıkar. Alzheimer için başka bir tetikleyici de beyindeki sinir hücrelerinin (nöronların) arasındaki bağlantının kopmasıdır. Nitekim nöronlar beyinin farklı kısımları ve beyin ve vücut arasında mesajları iletir ve aralarındaki bağlantının azalması durumunda Alzheimer gibi nörolojik hastalıklarına kapı açılabilir.

Alzheimer için risk faktörleri özetle şu şekildedir:

  1. İleri yaş, Alzheimer hastalığı için bilinen en büyük risk faktörüdür. Alzheimer, normal yaşlanmanın bir parçası değildir; ancak yaşlandıkça Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığı artar.

  2. Birinci dereceden bir akrabası – anne-babası ya da kardeşi hastalığa yakalananlar kişilerde, Alzheimer gelişme olasılığı diğer kişilere göre biraz daha yüksektir. Aileler arasında Alzheimer’ın genetik mekanizmalarının çoğu büyük ölçüde açıklanamamıştır ve genetik faktörler karmaşık bir yapıdadır.

  3. Down sendromlu birçok kişi Alzheimer hastalığına yakalanabilir. Bu durum muhtemelen kromozom 21’in üç kopyasına ve ardından beta-amiloid oluşumuna yol açan protein için genin üç kopyasına sahip olmakla ilgilidir. Alzheimer belirtileri down sendromlu kişilerde genel popülasyona göre 10 ila 20 yıl önce ortaya çıkma eğilimindedir.

  4. Hafif bilişsel bozukluk (MCI) olan kişilerde önemli bir demans geliştirme riski vardır. Birincil MCI eksikliği hafıza olduğunda, durumun Alzheimer hastalığına bağlı demansa ilerleme olasılığı daha yüksektir.

  5. Araştırmalar, uyku düzeni olmayan kişilerde Alzheimer hastalığı riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.

  6. Tedavi edilmemiş depresyon

  7. Kafa travması

  8. Sigara kullanımı ya da sigara dumanına maruz kalmak

  9. Araştırmalar; egzersiz eksikliği, obezite, sigara içmek veya sigara dumanına maruz kalmak, yüksek tansiyon, yüksek kolestorol, şeker hastalığı gibi kalp hastalığı ile ilişkili aynı risk faktörlerinin Alzheimer hastalığı riskini de artırabileceğini göstermiştir.

Uykusuzluk ve depresyonun yan yana geldiği durumlarda da Alzheimer riski artış gösterir.

Nitekim, yapılan araştırmalarda uykusuzluk ve depresyonun sık görüldüğü topluluklarda Alzheimer hastalığına yakalanma oranlarının çok yüksek olduğu saptanmıştır. Günlük düzenli 8 saat uyuyan bir kişinin beyninde bulunan protein birikintileri daha iyi temizlenebildiği için Alzheimer’in belirtilerini geciktirmek de mümkün olabilmektedir.

Öte yandan cinsiyetler arasında da Alzheimer görülme sıklığı değişmektedir. Her ne kadar Alzheimer’ın kadınlarda erkeklere göre daha çok rastlandığı belirtilse de bu duruma yol açan etkenlerden birinin kadınlarda ortalama yaşam süresinin erkeklerden daha uzun olması olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Şimdi beyninizin derinliklerini keşfetmeye başlayın.

EnglishTürkçe
Beynex
Ekibimiz
BilimBeynexLab
İş
Basın
İş Ortaklarımız
Kariyer
Sosyal
Yardımİletişim
Topluluk
Blog
Hukuksal
Gizlilik Şartları
Kullanıcı Sözleşmesi